Güncel Haberler

ÇARŞI HAMAMI İLGİ BEKLİYOR….

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllara, depremlere ve yangınlara meydan okuyan; Yapılışından bu zamana bazı tadiratlar geçiren Şuhut Hamamı kapanmıştır. Bakımının yapılamaması, çağa ayak uyduramaması ve ekonomik koşulların ağırlaşması ile birgeleneğimiz daha yok olmakla yüz yüze kalmıştır. Orta çağ karanlığındaki avrupa pislikten geçilmezken, atalarımız “Temizlik İmandandır.” Hadisi gereği Vakıf hamamları ile Anadoluyu yurt yapmışlardır. Biz torunları ne kadar bu eserlere sahip çıkıyoruz.

HAMAMLA İLGİLİ BİLGİ

Hamam soyunmalık, ılıklık, koridor, sıcaklık, su deposu ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Bugün Şuhut Vakıf Hamamı olarak anılan yapı tek hamamdır, faaldir, kadın ve erkekler tarafından dönüşümlü olarak kullanılmaktadır.

Şuhut Vakıf Hamamı bazı müdahalelere rağmen, 4 eyvanlı ve 4 köşe hücreli özgün planını hala muhafaza etmektedir. Yapı bu planı ile hamam mimarisinde sık karşılaşılan “haçvari 4 eyvanlı ve köşe hücreli tip” olarak adlandırılan grup içinde değerlendirilmelidir. Kuzey-doğu halvet hücresinin kapı kemerinde dikkati çeken anomali, örtü sisteminde müdahale olduğunu düşündürmektedir.
Bu proje kapsamında yapılan tüm müdahalelerin algılanabilir olması, bu proje kapsamında yapı üzerine getirilen uygulamaların, gelecekte yapı üzerinde çalışacak olan kişi ya da ekiplerin akıllarında soru işareti bırakmayacak nitelikte olması, o kişilerin üretecekleri restitüsyon ve buna bağlı onarım projelerinin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından önemli kabul edilmiştir.
Her ne kadar dönem müdahalelerine saygı gösterilmesi onarım açısından önemli bir kriter olsa da, yapının mekansal, fiziksel,  mimari ve işlevsel kurgu ve özelliklerine bir biçimde zarar veren eklentiler kaldırılmıştır.
Proje kapsamında yapının cepheleri, mekânsal sorunları, mimari eleman sorunları, kaplama malzemeleri, statik sorunları, mekanik ve elektrik tesisatı incelenmiş ve sorunlar ortaya çıkarılmıştır. Bu sorunlardan bazılarını cephelerdeki çimento müdahaleleri, çevre duvarlarında bozulmalar, dolan toprak kotu, bahçe duvarının yenilenmesi, hamam girişinin yenilenmesi, ışıklıklar, kiremit örtünün yenilenmesi, külhanın iyileştirilmesi, kapı açıklıkları, ahşap lambri sorunları olarak sıralayabiliriz.
Yapının yaşantısına devam edebilmesinin en önemli koşullarından biri, yapının sağlığının sürekli kontrol edilebildiği bir yaşantıya kavuşmasıdır, bunun için de işlevlendirilerek kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.  Yapı için uygun işlevin seçiminde, yapının daha önceki kullanım biçimi ve sahibinin ihtiyaçlarına karşılık verip veremeyecek olması durumu incelenmiştir.

Çevre ölçeğinde müdahaleler göz önüne alındığında; Hamam çevresinde drenaj sistemi uygulanmıştır. Kuzeydoğu, kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinde kot düzenlemeleri yapılmıştır. Güneybatı köşeden 7 basamak ile güneybatı cephesine ulaşılmaktadır. Güney batı cephesindeki mevcut eğim, 7 kademeli hale getirilerek külhan bahçesine ulaşılmaktadır. (Okyonus Mühendilik)

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.