Güncel Haberler

İlçemizin altı fokur fokur kaynıyor mu?

Son zamanlarda İlçemize su sağlayan bir derin kuyudan dönem dönem sıcak su çıkıyor dedi koduları ile başlayan süreçte bazı araştırmalar yapma ihtiyacı duyduk. Söylentiler kuyuyu görenler tarafından doğrulanınca bunu Şuhut Haberde haber yaptık. Araştırmalarımız devam ederken dikkatimizi bir sözlü sunum çekti. Ciddi bir araştırma idi siz Şuhut Halkı ile ve Kamu oyu ile paylaşmamız gerektiğine inandık.
Tabii ki yetkilileri göreve davet ediyoruz.
ATAG10- AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GURUBU 10. TOPLANTISI
2/4 Kasım 2006 Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü-İZMİR

(Son Parağraf)
Şuhut grabeninin tüm kenarları bir seri verev atımlı normal fay seti ve tekil faylar
tarafından belirlenmekte ve denetlenmektedir. Çok daha aktif ve büyüklüğü Mw = 6.3 ve
Mw = 6.4 arasında değişen yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip ana faylar
Ağzıkara, Güneytepe, Çobankaya ve Yarışlı faylarıdır. Bu durum, özellikle Ağzıkara ve
Güneytepe ana faylarından kaynaklanan ve şiddetleri VII-X arasında değişen iki yıkıcı
tarihsel depremle de (1766 ve 14 Kasım 1862 depremleri) kanıtlanmıştır. Bununla
birlikte, Yarışlı fayı, sismik boşluk özelliğini günümüzde de korumaktadır. Ayrıca, ince
taneli güncel graben dolgusu, yüksek sıvılaşma kapasitesine sahiptir. Bu nedenle, anılan
ana aktif faylar ve sıvılaşma kapasitesi yüksek olan ince taneli alüvyon, gerek deprem
risk analizinde, gerekse Şuhut İlçesi gelişim planlamasında dikkate alınmalıdır.
A. Koçyiğit ve Ş. Deveci
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Aktif Tektonik ve Deprem Araştırma
Laboratuvarı TR-06531 Ankara-Türkiye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.