Güncel Haberler

Cumhur İttifakında Emirdağ Çatlağı…

İlimiz Emirdağ ilçesinde yaşanan Cumhur İttifakı çatlağı giderek derinleşiyor.
MHP’den AKP’ye geçen Emirdağ Belediyesinde yaşananlar gündemini korumaya devam ediyor.
AKP’li Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun yerel televizyon kanalında yaptığı açıklamaların ardından tüm mal varlığını ortaya koyarak söylenenleri ispata davet eden Emirdağ eski Belediye Başkanı MHP’li Uğur Serdar Kargın’a MHP İlçe Teşkilatı sahip çıkarak, yapılan açıklamaların kamuoyunu yanıltıcı ve gerçekleri yansıtmadığı vurgulandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Emirdağ İlçe Teşkilatı yazılı bir açıklama yaparak, yaşananları bugüne kadar sabırla beklediklerini ve açıklama zarureti duyduklarını dile getrdi.

KAN YUTUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİK

MHP Emirdağ İlçe Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleriyle belediyemiz MHP’den Ak partiye geçmiş ve 15 ayını tamamlamıştır. Bu süre zarfında yapılan işlere, izlenen yöntemlere ve tercihlere CUMHUR İTTİFAKI nezaketi gereğince eleştiri dahi getirilmemiş, süreç sabırla izlenmiştir. Bu zamanda şahsımıza ve mensuplarımıza karşı sergilenen saldırılara karşı dahi yine aynı ittifak hatırına metanetle yaklaşılmış, kan yutup kızılcık şerbeti içilmiştir.

AK partiden seçilerek ŞEHREMİNİ koltuğuna oturan şahsın geçmiş dönemde yerel yönetimde görev alan başkan ve meclis üyelerine, milliyetçi-ülkücü kadrolara, partimize ve politikalarımıza, teşkilatlarımıza ve yan kuruluşlarımıza, dernek, vakıf ve sendikalarımıza karşı düşmanca davranışları 15 aydır hayretle izlenirken, geçtiğimiz günlerde KANAL3 televizyonunda en yetkili ağızdan tekrar tekrar ifade edilmiştir. Söz konusu programda anlatılan yalanlarla özellikle de milliyetçi ülkücü kadroları aşağılayıcı, dışlayıcı ve yıpratıcı beyanlar, haddi aşan ifadeler sabrımızı taşırmıştır. Gösterilmek istenilenin tam aksine 2014-2019 döneminde ilçe tarihinde ilk kez MHP tarafından yönetilen belediyemiz, onurlu, şerefli, şahsiyetli ülkücü kadrolarla, yerel yönetimlere örnek teşkil edecek projelerle ilçe tarihine damga vurmuş, hareketimizin gururu olmuştur.

OYNANAN BİZANS OYUNLARI

15 aylık dönemin ilk gününden itibaren belediye kadroları üzerinde oynanan oyunlar, kendinden olmayanlara yapılan eziyetler, milliyetçi-ülkücü personelin doğrudan hedef olduğu görevden almalar, tayin ve sürgünler, emekliliğe zorlanan personellerin hali, cumhur ittifakının arkasına sığınarak iftiralar atan mevcut idarenin utançla anılacak icraatlarıdır. Bu iftiralara hedef edilerek işine son verilen milliyetçi ülkücü kadroların tasfiyesi, bu kadrolar üzerinde oynanan Bizans oyunları canları sıkmakta, cumhur ittifakını derinden yaralamaktadır. Oynanan oyunlarla Milliyetçi-ülkücü sendikalara bağlı personele ve hatta temsilcisine hemen her gün açılan asılsız soruşturmalardan, yapılan mobbinglerden teşkilat olarak rahatsızlık duyulmakta ve bu kötü niyetler tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir. Teşkilatımız, henüz yeni evlenmiş, çoluk çocuklarının rızkının derdine düşmüş, sadece siyasi düşünceleri yüzünden işlerinden olmuş onlarca insanın haklarının gasp edildiği şu günlerde, 15 aylık icraatını allayıp pullayanların niyetlerinin çok iyi farkındadır. Bu farkındalıkla Cumhurbaşkanınca yapılan, belediye personelinin asli işleri dışında farklı görevlere çalıştırılamayacağına ilişkin uyarılara rağmen bu uyarıları takmayan ve kanun kural tanımadan bildiklerini okuyanlar, tarafımızdan dikkatle izlenmektedir.

KARALAMALAR İLÇEMİZ ÖNÜNDE ENGEL TEŞKİL EDECEKTİR

Farklı siyasi görüşten olan ilçe esnafının belediye hizmetlerinden mahrum bırakılması, kırk yıllık kazanımlarının ve kurulmuş düzenlerinin ellerinden alınması neticesinde uğradıkları haksızlıkları sosyal medya üzerinden dile getirmesine dahi tahammül gösteremeyenlerin, paylaşımlarına zabıta marifetiyle müdahale edenlerin bu hadsizlikleri her fırsatta tarafımızdan dile getirilecektir.
Çirkinliklerle dolu malum televizyon programında, milliyetçi-ülkücü kadroların tasfiyesi alaycı bir üslupla en yetkili ağızdan bizzat ifade edilirken, cumhur ittifakının diğer ortağı olan partimize ait belediye döneminin mali hesaplarının gerçeğe aykırı bir şekilde dalga konusu yapılması sabrımızı taşırmıştır. Doğalgaz, Sıcak su araştırmaları, Aquapark İnşaatı, Çok Amaçlı Meydan İnşaatı işlerine ve özellikle hayırseverlerin hayırlarına büyük bir keyifle atılan iftiralar ve bunlar üzerinde çıkartılan fitneler tahammül sınırlarını altüst etmiştir. Hayırseverlerin yardımları üzerinde oluşturulan fitnelerin insafsızlığı altında yürütülen programda, hayır sahiplerinin fedakarlığının gırgır konusu edilmesi yanında bu yardımların sözde suistimalinden alınan keyfin, gerek modoratör gerekse Emirdağ belediye başkanına verdiği zevkin kelimelerle izah edilebilir bir yanı yoktur.
Aynı programda İlçede başlatılan SICAK SU ARAMALARI VE SONDAJ ÇALIŞMALARI konusundaki aşağılayıcı beyanların sahiplerince, böylesi mühim çalışmalar seçimin ertesi gün aynı öfkeyle durdurulmuş, ilçe tarihini değiştirecek bu girişim, siyasi nefretlere kurban ettirilmiştir. Ciddiyetten çok çok uzak televizyon programında bu denli önemli bir proje dalga geçilerek aşağılanmış, yalan bilgilerle eğlence konusu edilmiştir. Dünyada Termalin merkezi olarak gösterilen bölgemizde yapılan teşebbüslerin, okumuş cahillerce alay konusu edilmesi, gafletin, delaletin hatta hatta ilçeye yapılmış en büyük ihanetin en açık tezahürüdür. Bu tarz karalamaların temsil makamında bulunanlarca ifade edilmesi, sonrasında yapılacak benzer araştırmalar için cesaret kıracak ilçemizin önünde büyük bir engel teşkil edecektir.

CUMHUR İTTİFAKI RUHUNUN BU DENLİ YIPRATILMASINA ANLAM VERİLEMEMİŞTİR.

Zavallıca yürütülen yalanlarla dolu seviyesi çukur programda, doğalgaz konusunda verilen bilgiler de tamamen gerçek dışıdır. Hiç bir yöneticinin karşı çıkamayacağı bir meselede, her yöneticinin övünç kaynağı olan önemli bir konuda, ilçeye doğalgaz getirilmesine MHP’li belediye döneminde engellendiği ithamları, belediye tarafından alınması zorunlu olan katkı paylarının doğalgazın önünde bir zorluk olarak gösterilmesi esefle karşılanmıştır. 14 ayda ilçenin tamamına doğalgaz getirmeyi vaat edenlerin başarısızlıklarına bahane olarak geçmiş dönemi suçlamaları anlaşılabilirken, CUMHUR İTTİFAKI ruhunun bu denli yıpratılmasına anlam verilememiştir.
İlçede dönemimizde hazırlanan milli ve manevi değerlerin konu edildiği projeleri aşağılayarak ve sudan bahaneleri gerekçe göstererek ortadan kaldıran zihniyetin TÜRK DÜNYASI PARKI, ŞEHİTLER ANITI, EMİRDAĞ KALESİ, HIZIRAY PROJESİ, KİLİM ATÖLYESİ, SPOR SALONLARI, BELEDİYE KREŞİ, AŞEVİ, KADİM DOSTLAR EKMEK FIRINI ve diğer projeler üzerinde yaptığı tahribatlar hafızalardan silinmeyecektir.

ÇAMUR POLİTİKALARININ HESABININ SORULACAĞI GÜN GELECEKTİR

Dönemimizde belediyemize kazandırılan ÜÇHİLAL ŞİRKETİNİN ismine duyulan alerjiyle, yapmış olduğu yatırımlara, almış olduğu ihalelere, istihdama yönelik çalışmalara, şirketin mali yapısı hakkında bulunulan gerçeğe aykırı beyanlara, parlayan yıldızın batık şirket gibi sunulması vefasızlığına MHP sessiz kalmayacaktır. En yetkili şahıs ağzıyla akıl süzgecinden geçirilmeden sarf edilen ifadelerin resmi belgelerle izahı beklenirken, varsayımlar ve abartılarla pervasızca alaylı bir üslupla ifade edilmesi tarafımızdan öfkeyle karşılanırken, bu çamur politikaların hesabının sorulacağı günün geleceği unutulmamalıdır.
Pervasız iddialarda belediye şirketinin 25 milyon TL borcu olduğu, bunlardan vergi borcunun 5 milyon TL, sigorta borcunun 10 milyon TL olduğu külliyen yalandır.
Gerçek rakamlar;
01.04.2019 (Seçimlerin sonrasındaki ilk gün) tarihi itibarıyla SGK BORCU; 619.572,61 TL
10.04.2019 tarihi itibarıyla VERGİ BORCU; 283.650,34 TL.
01.01.2019-31.12.2019 KDV ALACAĞI; 2.381.000 TL’dir.
Görüldüğü üzere sadece vergi ve sigorta borcu 15 milyon TL olduğu iddia edilen şirketin, hakikatte sigorta ve vergi borcunun toplamının üç katı alacaklı durumda olduğu ve iddia edildiği gibi batık, bitik, borçlu bir şirket olmadığı gibi devletten vergi alacağı olduğu ortadadır.
Bu örnekte olduğu gibi tamamı yalandan ibaret olan açıklamalara ait mali verilerin gerçek durumu resmi evrak olarak elimizde bulunmakta olup gerektiğinde bu belgelerin kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Öte yandan;
ÜÇHİLAL ŞİRKETİ parke üretim tesisinde %50 daha ucuza tedarik edilen malzemelerin gerçek rakamları saptırılarak yapılan izahı, bu gerekçeyle tesisin üretiminin durdurulması ve şirketin aldığı ihalelerin iptal edilmesi kötü niyetin en açık tezahürüdür.
ÜÇHİLAL ŞİRKETİ tesislerinden 15.000 TL aylık kira geliri ve metrekaresi 10,5 TL’den parke taşı temin edilmekteyken;

BELEDİYE ŞİRKETİNDEN 9,5 TL’DEN TAŞ ALIMI DURDURULMUŞ, DIŞARIDAN % 50 DAHA PAHALIYA 13,5 TL ‘DEN TAŞ TEMİN EDİLMİŞTİR.

Şu gün itibarıyla 13,5 TL den 250.000 m2 taş alımını övünerek anlatanların, belediye şirketine kira getirisiyle birlikte 9,5 TL ye gelen fiyatı gizlemesi anlaşılabilir değildir. Bu rakamlarla sadece parke işinden
EMİRDAĞ BELEDİYESİNİN 15 AYLIK SÜREDE ORTAYA ÇIKAN KURUM ZARARI 1 MİLYON TL’DİR.
Gün itibarıyla faydası hiçbir şekilde tartışılamayacak olan ÜÇHİLAL ŞİRKETİ beton parke tesisi MEVCUT YÖNETİMCE FAALİYETİ DURDURULMUŞ VE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞTİR.
Zarar bunla kalmayıp ÜÇHİLAL ŞİRKETİNİN BELEDİYEDEN ALDIĞI İHALELERİN TAMAMI aynı zihniyet tarafından iptal edilmiştir.
13 katlı çok amaçlı inşaatı, Aquapark, SPA VE GERİATRİ MERKEZİNİN ihaleleri elinden alınmış karanlık ilişkilere yeni fırsatlar açılmıştır.
ÜÇHİLAL Şirketinin belediye ihaleleri gereği belediyeden 433.254 TL kesin teminatı, 214.990 TL geçici teminat alacağı varken, mevcut yönetim tarafından ihalelerden el çektirilmesi anlaşılmazlıklardan bir başka vahim olanıdır. İlçe tarihinin satmakla bitirilemeyen mülklerine, satarak değil bilakis daha çoklarını kazandırarak hizmet veren dönemimizin, üç büyük projesinin inşaatları durdurulmuş, ihaleleri iptal edilmiştir. MHP İlçe Teşkilatı burada sergilenen kötü niyetin farkında ve takibindedir.

ŞİRKETE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR

ÜÇHİLAL ŞİRKETİ mevcut yönetimce ifade edildiği üzere sadece taşeron temin etmek üzere KHK ile kurulmuş bir şirket olmayıp Ticaret Kanunu hükümlerine tabi bir şirkettir. Belediye hizmetlerinin daha rahat yürümesi, ticari faaliyetlerle daha ekonomik çözümler üretilmesi, belediye mülklerinin korumaya alınması ve ticari faaliyetlerle kazançlar elde edilmesi belediye şirketi marifetiyle sağlanması hedeflenmiştir. Ülkenin çok buhranlı dönemler geçirdiği günlerde hiçbir yüklenicinin cesaret edemediği işleri girdiği ihalelerle hayata geçiren ÜÇHİLAL şirketi, her türlü övgüye mazhar olması gerekirken, seviyesizce yıpratılmakta ve siyasetçilerin hedef tahtası haline getirilmektedir. Feraset ve basiret sahibi yöneticilerin öngörüsüyle başarılı hizmetler veren belediye şirketine sahip çıkmak herkesin birinci vazifesi, hepimizin boynunun borcudur.
MHP İlçe Teşkilatı ÜÇHİLAL ŞİRKETİ üzerinde oynanan oyunların gayet iyi farkındadır. ÜÇHİLAL ŞİRKETİ üzerinden döndürülen dolapları, yürütülen karalama kampanyalarını boşa çıkarmak teşkilatımızın asli görevidir.

AÇIKLAMALAR CUMHUR İTTİFAKINA İTİBAR KAYBETTİRMEKTEDİR

15 aylık zavallıca yürütülen politikalar karşısında bir yanımız kendi döneminin aşağılanmasını kahırla karşılarken, cumhur ittifakının diğer yanını temsil edenlerin ilçedeki aymazlığı dikkatle takip edilmektedir.
Bu aymazlık ve kötülükler partimizle birlikte cumhur ittifakına ciddi zararlar verilmekte, ittifakı oluşturan her iki partiye seçmenler nezdinde çok büyük itibar kaybettirilmektedir. Genel siyasete doğrudan zarar veren bilinçli-bilinçsiz hareketler, koltuk kaygısına düşmüş olanlarca hesap edilemezken ittifaka verdiği zararlar hayal bile edilemeyecek derecededir.
MHP İlçe Teşkilatı kişisel ihtiraslara kapılarak milliyetçi-ülkücü kadroları doğrudan hedef alan gaflet sahiplerine, cumhur ittifakı ruhunu istismara teşebbüs edenlere, dahili ve harici bedhahlara her durum ve şartta en sert şekilde cevap vermekten geri durmayacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031