Güncel Haberler

Ahmetpaşa belediyesinde yolsuzluk iddiaları

Sinanpaşa İlçesine Bağlı Ahmetpaşa beldesine Milliyetçi Hareket Partidinden Belediye Başkanı seçilen Eyup Yakan, Adalet ve Kalkınma Partili eski Belediye Başkanı Osman Geyik’in yaptıkları yolsuzlukları kamuoyuna açıkladı. Başkan Yakan, belediyeyi kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda kendi çiftliği gibi yönettiğini ifade etti.
Belediye Başkanlığı görevini devraldığında belediyenin şahsi ve kurumlara yaklaşık 6,5 milyon TL borcu olduğunu belirten Ahmetpaşa Belediye Başkanı Eyup Yakan, kasabanın onaylı bir imar planının kendilerine teslim edilmediğini söyledi. Başkan Yakan, “Belediye başkanlığı görevini devraldığımda belediyemizin şahsi ve kurum borçları yaklaşık 6,5 milyon liraydı. Göreve başladığımızda kasabamızın onaylı bir imar planı tarafımıza teslim edilmedi. Kendi imkânlarımız ile ulaşabildiğimiz eski imar planları üzerinde kanuna aykırı şekilde oynamalar yapıldığı, uygulanabilir ve kanunen geçerli bir plan olmadığı ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermediği dolayısıyla beldemiz genelinde meclisimizin kararı ile bir imar planı çalışması başlattık. Ancak sürekli asılsız ve şahsi çıkarları dâhilinde belirli şahıslar tarafından yapılan şikâyetler neticesinde Afyonkarahisar idare mahkemesi tarafından esas konuya geçilmeden 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadığı gerekçesiyle usulden imar planımız iptal edildi. Hazırlanan uygulama ve nazım imar planlarımızı kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak tekrar onayladık. Yine belirli kişiler tarafından yapılan asılsız şikâyetler ve suçlamalar sebebiyle Sinanpaşa kaymakamlığı tarafından yapılan ön incelemede yapılan iş ve işlemlerin kanunlara uygun olduğu rapor edilmiş soruşturma izni verilmemiştir.”
“Kendi kantarına yol açmak için belediye arsalarını takas yaptı”
Ahmetpaşa Belediyesinin mülkiyetinde olan parseller ile Osman Geyik’in aile bireylerine ait olan parselleri kendi kantarına yol açmak için takas ettiğini belirten Başkan Yakan, “Ahmetpaşa Belediyesinin mülkiyetinde olan 209 ada 12,13,14,15,16 nolu parsellerin yol olarak planlandığı dönemde Osman Geyik’in aile bireylerine ait olan209 ada 11,17,18,19,20 nolu parseller takas edilmiştir. Ticari faaliyeti bulunduğu iddia edilen kantara hizmet etmesi amacıyla yol olarak planlandığı aşikardır. Fabrikasının olduğu arsalar önündeki kadastro yolunu kullanıma açmak yerine kendi taşınmazlarıyla birleştirmek üzere yol fazlası bırakmış, kadastro yolunu kapatmış belediye parselleri üzerinden yol geçirerek yetki ve sorumluluklarını şahsi menfaatleri yönünde kullanmış, kamu zararına sebep olmuştur.”
“Meraya tecavüz ve usulsüz ruhsat düzenlemiş”
Osman Geyik’in yeğeni Beytullah Geyik’e ait olan çiftliğin bulunduğu alanda mera alanına tecavüz ettiğini ve bu alanda usulsüz bina yaptığı söyleyen Başkan Yakan, “Eski Başkan Osman Geyik’in yeğeni Beytullah Geyik’e ait olan çiftliğin bulunduğu alanda gerekli kurum görüşleri alınmaksızın ilave imar planı hazırlanmış alanda yapılan bina ve duvarların meraya tecavüzü olduğu gerekçesi ile Sinanpaşa Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliğinde inceleme dosyası bulunmaktadır.”
“Devletin çıkardığı mera kanunları bile hiçe saymış “
Eski Başkan Geyik’in devletin çıkardığı kanunları bile hiçe sayarak mera kanununa aykırı düzenlemeler yaptığını da belirten Başkan Yakan, “Ahmetpaşa Belediyesi Çiğiltepe Mahallesi 207 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazlar vasıf değişikliği yapılmaksızın parselleyip, 207 ada 14 parsel numaralı yine mera vasıflı taşınmaz üzerine herhangi bir kurum görüşü ve vasıf değişikliği yapılmadan halı saha yaptırarak mera kanuna aykırı davranılmıştır.”
“Sahte belge düzenleyerek devleti dolandırdı”
Eski Başkan Osman Geyik’in sahte belgeler düzenleyerek yalan beyanlarla devleti dolandırdığını belirten Başkan Yakan, “Ahmetpaşa TOKİ Tarımköy işi kapsamında çıkan moloz atıklarını şantiyeye 800 metreuzaklıktaki alana dökmüş ancak dönemin belediye başkanı Osman Geyik’in ve yüklenicinin imzasının bulunduğu tutanak ile 8,8 km uzaklıktaki alana dökülmüş gibi göstererek yalan beyanda bulunarak kişisel rant sağlamıştır.”
“Belediye arsasını ektiler, biçtiler, yediler”
Geyik’in kendi arsalarının arasında bulunan yol olarak planlı olan belediye arsasını belediye başkanlığı döneminde tarım amaçlı kullanıldığını söyleyen Başkan Yakan, belediye başkanlığı döneminde yetki ve sorumluluklarını şahsi çıkar ve menfaati için kullandı. Belediyenin arsasını yıllarca hem ekti, hem biçti hemde yedi.”
“Memuru belediye şirketine müdür atadı, fazladan para verdi”
Eski Başkan Geyik’in bir belediye personeline kıyak yaptığını söyleyen Başkan Yakan, “657 sayılı DMK’na tabi Şahin Bozkuş’u belediye şirketine müdür olarak atamış. Her ay huzur hakkı adı altında ödeme de yapılmıştır. Ayrıca Şahin Bozkuş’un kurum içi usulsüz bir şekilde gerekli yasal yükümlülükleri ve özel şartları sağlamadığı halde belediyemiz zabıta kadrosuna, akabinde şef kadrosuna usulsüz ataması yapılmıştır. Haksız kazanç sağlanmasına neden olmuştur.”
“Ailesini taşeron kadrodan yararlandırmış”
Eski Başkan Geyik, torununa ve kardeşinin damadına belediyeye ait şirkette taşeron kadrodan yararlandırarak işe başlattığını söyleyen Başkan Yakan, “Torunu ve kardeşinin damadını işe giriş beyanlarının 22.12.2017 tarihinde yapmış, sigorta başlangıç tarihleri geriye dönük olarak 01.12.2017 göstermiş ve bu kişilerin 04.12.2017 tarihinde çalışmadığı halde belediyemiz bünyesinde çalışıyor gibi göstererek taşeron yasasından usulsüz olarak faydalandırılmıştır”
“Evrakta sahtecilik yaparak kamuyu zarara uğratmıştır”
Eski Başkan Geyik’in evrakta sahtecilik yaptığını söyleyen Başkan Yakan, “Yapılan müfettiş denetimleri sonucu belediyemize ödenmesi gereken bazı şahıs ve kurumlara ait harçların ödenmediği tespit edilmiş, Sinanpaşa Kaymakamlığı’na 09.04.2015 tarih ve 84600760-0.12/91 sayılı yazısında harçların tahsil edilmediği halde, tahsil edilmiş gibi gösterip bilerek ve isteyerek yanlış beyanda bulunarak, evrakta sahtecilik yaparak kasıtlı olarak kamu zararına sebep olmuştur”
“Belediyeden kooperatife usulsüz para aktardı”
Belediye başkanlığı döneminde aynı zamanda Sulama Kooperatifinin de Başkanlığını yapan Osman Geyik’in belediyenin kasasını zarara uğrattığını söyleyen Başkan Yakan, “Tarımsal Sulama Kooperatifi’nden belediyeye içme suyu adı altında 60.000 TL tutarında alım yapmış, ayrıca kooperatifinin elektrik faturalarını belediye bütçesinden ödeyerek kamu zararına sebep olmuştur”
“Seçimi kazansaydı arsaları üzerine alacaktı”
Kendi evinin önünde bulunan maliye hazinesine ait iki arsayı belediyeye aldığını söyleyen Başkan Yakan, “Kendi evinin önündeki iki adet arsayı herhangi bir proje, ihtiyaç ve gerekçesi olmadığı halde belediye bütçesiyle satın alarak, yola terk edildikten sonra kalan kısımların yol fazlası olacağını bilerek kendi arsası ile birleştirmek amacıyla belediye bütçesi ile almıştır. Ayrıca arsa alımı için peşin ödemek üzere belediye hesabından 02/08/2018 tarihinde87.100,00 TL çekmiş ancak daha sonra ödemeyi taksitlendirmiş 1. taksit tutarını yatırıp geri kalan parayı kullanmıştır. Seçimi kaybettikten sonra kalan taksitleri yatırmıştır”

“Ölen kişinin tapusunu usulsüzce kızına geçiriyor”
Eski Başkan Geyik, ölen bir kişinin tapusunu usulsüz bir şekilde önce oğluna sonra iz kaybettirmek için kızının üzerine tescil ettirdiği söyleyen Başkan Yakan, “Ahmetpaşa belediyesi tarafından yapılan arsa satış ihalesinde 5683 parsel numaralı arsanın ihalesi Akile Kaştaş üzerinde kalıyor, parası ödeniyor ancak vatandaşın vefatı nedeniyle tapu tescil işlemi gerçekleşemiyor. Bunun üzerine Başkan Geyik 22.02.2010 tarihinde oğlu Süleyman Geyik adına tescil ettiriyor, daha sonra iz kaybettirmek için kızı Dudu Geyik’e satış gösteriyor. Bunlarda yetmiyor, belediye mülkiyetine kayıtlı 5457 ve 5458 nolu parseller birleştirilerek 5684 nolu parsel oluşturularak ihale yapılmaksızın, bedel ödemeksizin, yine aynı şekilde ilk önce oğluna daha sonra kızının üzerine tescil ettiriyor”

“Ödendi gösterilen faturaların parası nerede?”
Ödenmiş gibi gösterilen faturaların ve makbuzların parasının nerede olduğunu soran Başkan Yakan, İŞKUR’a bildirmeksizin usulsüz personel alımı için yüklü miktarda belediyeyi zarara uğrattığını da ifade eden Başkan Yakan, “Bir bilgisayar firmasıyla yapılan iş gereği 28.350,00 TL tutarındaki faturanın mutemet aracılığıyla ödenmiş gibi gösterilerek fakat firmaya ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca tahsil edilen 30 adet makbuzun daha sonra iptal edilerek paranın belediye hesaplarına girmediği tespit edilmiştir. Ulaşılamayan 125 adet makbuzun ne olduğu bilinmemektedir. Ayrıca bir inşaat firmasına ait 3 adet Aralık 2016 tarihli toplamda 41.300,00 TL tutarındaki faturalar yine ödeme yapıldığına dair herhangi bir evrak olmadığı halde mutemet aracılığıyla ödenmiş gibi gösterilmiştir. Ayrıca, Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğüne bildirmeksizin usulsüz personel alımı dolayısıyla 45.682,00 TL idari para cezası verildiği ve borcu ödenmediğinden dolayı icra takibinden düşmeyen dosyanın 31/03/2019 tarihi itibariyle tutarın 75.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir”
“Maaşı yedi borcu belediyeye bıraktı”
Başkan Yakan, “Geyik’in alacaklıları tarafından Bolvadin icra dairesinin başlatmış olduğu 16.03.2017 tarihli maaş haciz müzekkeresine cevap verilmediğinden ve o dönemde maaş kesintisi yaptırmadığından dolayı 25 aylık maaş kesintisi borcu belediyeye kalmıştır”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.