Güncel Haberler

AKÜ İDARECİ VE AKADEMİK KADROLAR CEMİYET, CEMAAT, VAKIF, AKRABA ve EŞ DOSTLARA PARSEL PARSEL Mİ VERİLİYOR.

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube başkanı Nizamettin Şenol 19.10.2020 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklamamıza istinaden Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ yazılı ve görsel basından bizim iddia ve taleplerimizi de içine alan cevaplar vermek zorunluluğu hissetmiştir. Diye sözlerine başlayan Şenol, açıklamasının devamında; Duyarlı ve cesaretli davranışı için kendilerini tebrik ederiz; ancak keşke gerçekleri tam olarak ifade etseydi. Biz İdari Personel Yöneticiliklerini sorarken, kendileri konuyu saptırıp kendi ifadesiyle düz memurluğun bir üst kademesi olan bilgisayar işletmenliği atamalarını 9 Türk Eğitim-Sen üyesi ataması üzerinden konuyu örtmeye gayret etse de 3 katı 28 Eğitim Bir senli ataması olduğu da aşikardır. Ayrıca bilgisayar işletmenliği kadrosu Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’na tabii bir kadro da değildir. Sözün özü o mızrak bu çuvala sığmaz.
Sayın Rektör röportajlarında LİYAKAT, FERASET ve SADAKAT ilkeleri altında kurum çalışanlarının atama ve görevde yükselme kriterleri olarak açıkladı. Eyvallah … Fakat Sayın Rektörün kavram kargaşası içerisinde olduğunu da hayretle ve üzüntüyle gördük. Sayın rektör SADAKAT Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nedir. Uyumlu çalışmak farklıdır. Fetöcüler de başlarıyla uyumluydu, onlarda mı sadakatli oluyor sizce? Bu anlayış fetöcülerden kalma anlayıştır, bu kavram kargaşasını ve anlayışınızı gözden geçirmenizi salık veririz. Asla unutmayın Türk Eğitim-Sen üyeleri Türkiye Cumhuriyeti Devletine en sadık olan eğitim çalışanlarıdır.
Bu kelimelerin Türk Dil Kurumu Sözlüğünden anlamlarına bakalım ki, başta Üniversite Yöneticilerimiz olmak üzere Kamu Oyunu aydınlatalım..,
LİYAKAT : Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu,
FERASET : Anlayış, seziş, sezgi ve zeka
SADAKAT : İçten bağlılık, Sağlam, güçlü dostluk, kelime anlamlarını görmekteyiz.
Afyon Kocatepe Üniversitesinde İdareci ve Akademik kadrolar verilirken,
LİYAKAT Cemiyet midir.?
SADAKAT Akraba eş ve dost mudur.?
FERASET Cemaat midir.?
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetimi Nisan 2019 da göreve başlamıştır ve yapılan bazı usulsüz ve hülle yönetici atamalarından bazılarını daha net göz önüne koyalım ki Milletimiz gerçekleri net görebilsin. Gelin eş dost, ahbap çavuş ilişkisiyle değil de Liyakat, Feraset, Sadakat ilkelerinize ve bilimsel kriterlere göre yapıldığı iddia edilen atama ve yükseltmelerden sadece birkaçına birlikte bakalım…
1- 23.01.2015 tarihinde sizin de bulunduğunuz bir cemiyetin Olağan Genel Kurul toplantısında Müşavere heyetine seçilen,17.01.2017 tarihinde yine aynı cemiyetin 6.olağan genel kurulunda yönetim kuruluna seçilen, Milli Eğitimde sınıf öğretmenini iken, mülakat marifetiyle Şube Müdürü yapılan ki bu konu hala 6 yıldır meşhur 1709 şube müdürlüğü tartışması ülkede gündemdir.( Danıştay İDDK’nın 17/02/2020 tarihli ve E: 2020/4, K: 2020/14 sayılı kararıyla son kez ve kesin olarak İPTAL edilmiştir.) yani liyakati tartışmalı birisini Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak nasıl atadınız? Bunu hangi LİYAKAT kriterine uygun buldunuz?
Bu atamayla mevcut Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını bir başka Daire Başkanlığına liyakatsiz bir şekilde atama yaptınız.28 yıllık geçmişiyle köklü bir üniversite olan AKÜ’ye hizmet eden 485 idari personel arasında liyakatli hiç kimse yok muydu? Bu işin ehli olan ve o görevleri hak eden çalışanların yükselmelerine hangi vicdanla engel oldunuz?
2- Yine 23.01.2015 tarihinde sizinde bulunduğunuz bir cemiyetin Olağan Genel Kurul toplantısında Denetim Kurulu üyeliğine seçilen, 17.01.2017 tarihinde yine aynı cemiyetin 6. Olağan Genel Kurulunda yönetim kuruluna seçilen, Maliye’de memur olarak çalışanı, Üniversitemize Dinar MYO Yüksekokul Sekreteri olarak atayıp hülle yöntemiyle Şube Müdürlüğüne atadınız.
Atadığınız Şube Müdürü kadrosunu bekleyenler arasında Şef ve Memur unvanlarında bulunan lisans mezunu, hatta Doktora Öğrenciliğini tamamlamaya yakın, adeta o işin kitabını yazacak kişi ve kişiler varken hangi LİYAKATile bu kişiyi atadınız?Bu kişinin de Daire Başkanı olarak atadığınız kişi gibi aynı cemiyetten olması dışında hangi liyakati var?
Ağzınızdan düşürmediğiniz EVRENSEL DEĞERLERLE YÖNETİYORUZ cümlesi ne anlama geliyor?
3- Bu atamalar yapılırken malum sendikanın Afyon Kocatepe Üniversitesindeki yöneticilerine, temsilcilerine Genel Sekreter Yardımcılığı ve Fakülte Sekreterliği sus payı olarak mı verildi.?
Eyyy kendine Yetkiliyim diyen Sendika Yöneticileri; Üyeleriniz ve çalışanların hakkını savunmak varken o makamları almak için mi sessiz kaldınız.!
4- Yönetime geldikten sonra Rektör Yardımcısı olarak atadığınız kişinin oğluna 2019-2020,2020-2021 yılları için YÖK’ün öğrenci kontenjanı vermediği bölüme, değerlendirme kriterleri puanlarıyla 3. Olduğu halde ilk iki kişinin hakkını gasp ederek,mülakat puanı ile öne çıkartılarak Araştırma Görevlisi olarak atamanız hangi liyakate, hangi ferasete, hangi sadakate uyuyor? BU OLAYIN GÖREVİ BİRAKMAK ZORUNDA KALAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜN EŞİNİN ATAMASINDAN FARKI VAR MIDIR? Şimdi Üniversite yönetiminizde bu işin müsebbibi olan Personel işlerinden sorumlu olan Rektör Yardımcınız ve ataması yapılanın babası olan Rektör yardımcılarınızın istifalarını isteyecek misiniz?
5- Üniversitenin halen kanayan yaraları olan sizin de yıllarca üst yönetimde bulunduğunuz dönemde şoför kadrosundaki kişinin Daire Başkanı olarak atandığı dönemde içinde bulunduğunuz yönetime uyarıda bulundunuz mu, yoksa o vebale ortak olmayı mı seçtiniz?
6- Yine sizin Rektör Yardımcısı olarak görev yaptığınız dönemde şu an bir Yüksekokul Müdürü olan kişinin damadının, Lisansı; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Turizm Rehberliği Bölümü, Yüksek lisansı ve Doktorası; Kimyadır.Kimya Bölümünde 5 yıldır Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bekleyenler olmasına rağmen YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜNÜN DAMADININAÇIKTAN DR. ÖĞR. ÜYESİ OLARAK ATANMASI SİZİN NEREYE SADAKATİNİZDİR?
Aynı şahsın daha birkaç ay önce Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü DOÇENT kadrosuna atandığı doğru mudur?
7- Göreve başladığınız günden bu yana Görevde Yükselme Sınavı ve Mülakata tabii olduğu halde; HÜLLE yöntemi ile kaç Şube Müdürü ataması yaptınız ? Şu an görevde bulunan şube müdürlerinin ve Fakülte / Yüksekokul / Enstitü sekreterlerinin sendikal oranları kaçtır?
8- 2019 yılında Yök’ün duyurusunu yaptığı “Yükseköğretim Kurumlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği” Merkezi sınav başvurusuna katılan 60 üniversite içinde AKÜ neden yoktu ? Keyfi atamalar yapmak için mi ? sorusu aklımıza gelmektedir.
9- 2019 Yılında Yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari memnuniyet anketleri yayımlandı ve çoğu üniversite kendi Web sayfasında bunları yayınladı.
Üniversitemiz Açıklanan 88 üniversite arasında Akademik personel memnuniyet anketi % 68,2 ile 55.sırada, açıklanan 84 üniversite arasında İdari personel memnuniyet anketi % 62,25 ile 57.sırada. Şimdi siz bu değerlerle mi çalışma barışı olduğunu söylüyorsunuz.? 84 üniversite arasında 57. olmak sizin için başarı ise yorumu AKÜ camiasına ve Afyonkarahisar kamuoyuna bırakıyoruz…
Sayın Üniversite ÜST YÖNETİMİ; yukarıda bahsettiğimiz haksız atamalar yapılırken, bu görevleri her türlü kriteriyle sağlayan üyelerimizin atanmaması, Sendikamız üyelerinin keyfi yerlerinin değiştirilerek zulüm edilmesi, ötekileştirilmesi, itibarsızlaştırılmaya çalışılması Türk Eğitim Sendikası camiasının kabul edebileceği durum değildir. Biz üniversitenin menfaati ve gelişmesi için yapılan her projeyi canı gönülden destekler, taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarız. Fakat haksızlıkların yapılmasına da müsaade edemeyiz. Bir an önce bu yaptığınız hatalardan dönün, hakkı hak sahiplerine iade edin.
Biz LAFLA değil İCRAATLA üniversitemizin; sendika, cemaat, vakıf, cemiyet görünümlü yapıların tahakkümünden kurtarılarak ayrım yapmadan adil yönetim uygulamasını ve herkesin kucaklanmasını bekliyoruz. Akademik personel, idari personel ayrımı yapmadan her yerde memnuniyet, adalet bekliyoruz. Ayrıca size verilen yetki keyfi olarak kullanabileceğiniz yetki değildir. Yetkiyi kullanırım, yaparım, ederim nobranlığı size yakışmamıştır. Şu ana kadar belli yapıları öne çıkardınız, bundan vazgeçin. Belli bir cemiyetin değil tüm camianın rektörü olun. Dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.