Güncel Haberler

Hıfzıssıhha Kurulu Kararı…

04.04.2020 tarihinde toplanan İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 9 nolu aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-İlçemizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının
03.04.2020 tarihi saat 24:00’ den itibaren geçici olarak yasaklanmasına,
2-İçemizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve
çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de
geçerli olmasına,
-Maske kullanımının zorunlu tutulduğu bu yerlerin uygun noktalarında tıbbi atık kutusu
bulundurulması
-Ekmek ve pasta fırınları, pastaneler, lokanta ve restoranlarda çalışanların maske ve
eldiven takmasının zorunlu olmasına,
3-İlçemizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi
gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana
yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat
çekilmesinin sağlanmasına,
4-İçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda çalışan personelden ikameti il
dışında olup komşu illere bu sebeple gidiş-geliş yapanların öncelikle şartları uygun olanların
idari izinli sayılması, bunun mümkün olmaması halinde ise kurumlarınca İlçemizde konaklama
imkânlarının sağlanarak personelin iller arası gidiş-gelişinin 30.04.2020 tarihine kadar
önlenmesi,
5-17.02.2005 tarihli ve 25730 sayıl Resmi Gazete’ de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkında Yönetmelik ile 01.12.2004 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında; İlçe genelinde yerel idarelerce
tüketime sunulan içme-kullanma sularına yönelik numune alımı çalışmalarının aralıksız
sürdürülmesi, içme-kullanma sularında klorlamanın etkin ve verimli olarak yapılmasının
sağlanması, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L düzeylerinde
olmasına dikkat edilmesi ve dezenfeksiyonun yetersiz olduğu yerleşim yerlerine dair ilgili
idarelere gerekli uyarıların yapılmasına,
6-Kapıda satış ve yardım gibi faaliyetlerin engellenmesine,
7-İller arası ilaç transferi yapan depo araçlarına, emniyet kontrol noktalarında öncelik
verilerek geçişine izin verilmesine,
8- Şantiye ve diğer işyerlerinde çalışıp iş bittiği için memleketlerine gitmek isteyenler,
seyahat etmeden önce 14 gün süre ile izolasyona tabii tutulacak, kaldıkları yerin hijyeni işveren
tarafından karşılanacaktır.
9-Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan yada iş yeri sahiplerinin ikamet ve
işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda ilçemiz giriş çıkışları, bu durumu ispatlayan
(SGK kayıt belgesi, ikamet belgesi gibi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılmasına,
10-Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğini
sağlanmasında görevli olanlar, görevli olduklarına dair belge ve kimlikle giriş ve çıkış
yapabilmesine,
11-Nikah törenlerinin kısıtlı sayıda katılımcıyla yapılmasının sağlanmasına,
12-Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasına, ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde
çalışmaların/tedbirlerin ilgili kolluk kuvvetlerince ivedilikle uygulanmasına, alınan kararlara
uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para
cezası verilmesine, alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci
maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.dendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.