BÖYLE YASA OLMAZ….

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Nizamettin ŞENOL İç Güvenlik yasa tasarısı hakkında basın açıklaması yaptı. ŞENOL açıklamasında; ”Bilindiği üzere; iç güvenlik paketi olarak adlandırılan, kanun tasarısı TBMM’de görüşülmeye başlanmış ve daha en başından itibaren  yoğun tartışmalar nedeniyle ertelenmiştir. Yasa tasarısı içerisinde; uyuşturucu ile mücadeleyi etkin kılan cezaları ağırlaştıran, terör eylemleri nedeniyle işlenen suçların cezalarını ağırlaştıran olumlu hükümler bulunmakla birlikte, yasa Tasarısı metninin diğer maddelerinden anlaşılacağı üzere; yasama yürütme ve yargı erkinin birbirinden ayrı olarak çalışmasını amaç edinen demokratik…

"BÖYLE YASA OLMAZ…."